Loading...
Weinberg 2020-M9 Report / / r / / / / ,rrr r / r / / / /r � i OFAVENTUR Office /,, / ! % /, /%//r// ////, ✓ , RECEIVED 1 / 11 l "11111,11, r / / %% � � r ✓ rill �.., aaaai / . p %/ d®r.; ��„� //� "iaa /ail ii Cep goo for If or 90,E 5 ' w From, ww. , Re olrt Eenbu his Repo Monetary +'uwxwxnxxvn.eu 'wwa+xxwrwww ;. sM,� Loans Trartsfersto $ 7 Office Account Total Monetary 0 monice, r � i% TOTAL Monewly Contributions T to n� TOTAL Elitu 4 Is a first " misdOM44,00f � n 1,cellify ttlet,Iwr d it is it � � ,/ r FEE, (Type name) / 3 x� �Win�y may ry I��M a�H.w wr , "u'9wW W�iAV�ttWq'Pi r/�// - E2(Rev,,17, 3) 4 ��� � � e /�'i' // / / � „rrrrrrrrrrr // 1 ... . rrr ii � Ik o,,rrrr/ / / / „.. ,. / / ,., 1 ✓ //// /ii .rrr.. //// //rrrr r o � %%��/��� / / i�ammmwrv�x6yw„��,MwwxrM.m�,,x�rie�mi� �n� ;ymrmmwnNo"wwoli�wurww!�rnw�nw",w�nw�w,miir�rw+�«iw;�+..w+�+ar�artiiwNi�a;+1�' r mar�ro�i�mrer M(Noma - // i 'oi.. kin 011 13 � f n W Z � � ' '' �.� 710 fS w ' 1 All�Oopkcs�^) / ".. �rrrvr e, C4e, t4 q° oL � �) l .r � , �� � /� Ym �qo, ��os-oc 13(Rev, VERSE '� ellfANC Ef VAS vf o °� TIr1'u ���rcwmw �rornn �w«� rv +�mww, wa� srn t �; r .... st Sk°ee Address CntfiutrContributon, to-kind, 414 Code Am, mot Ilk 31 r ' F"' j 000 "' qnod yµ tc- rvzi 1060 VVER'StFORJMN RUCTIONS'ARV CODE VALUES / / / / r � / / / / / / r r / / / r / r / / c / /r i o / / r / / / / r / / / / / / / r r �i / / / / / / / / / a / // / / � r / / / ✓ / / rrr � /, f / ,rrrr / r r/ r r / /rrrr / / rr, ro,mmmm��,/�,�/ <,✓r/r;� �, �wr'. n, rr , ,,,, ,,; :�/// � ///i,,, Dili,://,', ' / ,,,,,,,,,,,,, %/,,,,.. /r„,,, r'^" ,,,,, //�/ ,,,/ac,,,,,,,,, ,,,, a,,, ,, ,,,,,✓///,/,/,/r/,r/,/ir o//i//t'r/„/r//r//r//i/ir„ir/ir�iri i%%..;i/i//i iii ii/i,,,�///%,/,.<�'..r,�r�///rrr/irii%.,,;,:/,r oi,/�//ii%i///�%�, '...r,n,,,iy,r,/.i�,J //ii'' ;,n'�.�o.r„///,„' ,,, ,.;: ,,�,,,,,,,„,,,' � ,rrr".4 , ,,,,, % aiwaa/a// /�%� to, r ............ rt. Rye, ,�i�/ii rrro;.n.*rrra„„a«a" ina»�m ;wu, ' 4441 ,ni obi,/ ni .!///�i ,/! � ,ww,w� �r ,„a�, +v mark rryur iwimMmwowwr wrrr,u,iwq�wmnx n4 aw�rri /�%//%% /�// /i/ „ ,r // //iiiiii / ,,, ,y7�*+'"r� ��µw�+ww.awaarvav:+:w /ii / r ,vr ` ���%/ //%�/% �/ %� w xwa oa..... n-wn a w ,ro, :�wwro� / ,,,,,,,,,, ,,,, ,,,;,,, ;,, o",,, ,„ „ /� ,. „;;;;ai r%ilia �i /,;,, r��� ;;::: ,,,, :✓ ..,,, //„/ci w �,,,,✓ / / arras r ,.,��/ �/, �,,,,,,,, „/ ,,,,,, ,,, '�;, , mr „�iw /a, r%/�ia,,,,;, � //;,, ✓/� „rrr, //i %�/�/,,,,ii //„ //i/,//%// ,// ........... 'i ,rrr �� r r ✓iiii////00��,,, ..,;,,// ////„/ ,/ / /� /rrr,/, .,��///%%%////, /ii %%/ r ii fi ;;,��/�//�// .�� / �/ //.� // ,// // / �i�rrkr,�eiww,xm✓;u rra„ aaaarnr „�` '^ a!'m,l�S�V"�"y6 � +�, �✓°� /// ;����///f/��/��//// �,�./�i�� �%iia/%�%///aa/////ii pf ""; „��w„ma wvrrwaw amw wr rm „„ //a j�/�// / / / �/ � //nr✓ilia.,, +b�^�, � ,,, ............