Loading...
Weinberg 2020-M5 Report CAMPAIGN TREASURER'S REPORT SUMMAOFFICE USE ONLY RY OffLice of the City Clerk CITY OF AVENTURA reLRECEIVED .�.....a„ �q.�. 01312020 C3 C raddress has chang,04 (3) ID NUMbet-1 Gheck appropriate e Plc C n Electionewing Coninunicabons, orb (EC Check horo if PC 04' EC0 hive disbanded Cj Party Executve onv' ftt " ) Check horny If PTY has i �e Independent i t r 1 ) (also covers an 0,_, Check horeif two other IE or EC reports wait) b#filtd u idNid w wwg elecioneering wrowwrrwscn t rwrw ) 5 Report I' nnAr . . ConUibutions This Relpott .,, Expenditures This Report Monetary Expenditures $Cash, iq Checks Loarts a "r�rrtsfer ,try' ERR ro e %cep n Total Monetary m f m .it al Monetary [ to-Kind Other Distributions TOTALMonetary Con i1butions To Dees "DOTAL Monetary Expenditures To Date 6 re it a first degre#mitsdemeanot for any person to falsity a publicrecoird (ss. $39.13, gS) that I have examined this t nr" rr taws, rr wrwrrrw and rnrrrn it � (Type..., n r m�n ,w,......,.... ( l r 'Tres N tr phi °rrown's r cauld4ow ;0 ChWI°qWw M(only kx Pq mm TY), tire ra w'hY SEE, REVERSE FOR INSTRUCTIONS / 1 / 1 / / / / /�///// //// ��� ,,,� ", N1fNNN) N NI NNNNV7rlp GINN(fNVVININVIUd'WNq'NNINIINNJIPN4'NNNNPU'NP� 1 .mombw JfiNNy,N4WllP,y�'W1VfNVNM11N 1bVN11V NIVVNINNRN1U11N1NY91�IWy'Niiyl�PlfiNN{J6f�1fPN➢(/'/{{� toa XdrNNS" 'mtlfWM✓�Nr9W0if41!YfNNPWNY VNN'�Ni�jMNNW',WiMJNN, '1WNl+fffi�1 I➢�NJNNw �erxN9L'fil lgo WN^N1JN1 o.N;uINNP �N MbJNNN'#'v /awIWMN DN1WN�9lJN�1NJYN1' lfdfN'MAN4M "N1 w NW j IGNNNINNN li�miiV NNGN WMWGNupbl&IGWoON NIOI�NfNWn WNtlNNWi b1WNW1W w9N Nn�fl✓��MW NN -jVM VIIN;N11N;WHw fNY Name �N'WW NiNNWwN;N4NU VGWNNNN9YJW,�NV111u111NWNPN0N 1'N4NW%61" s ,FAN NAG I I � � - � �YNN PNP' Y N�N � va N��w �, , flN oNNN G Awff ............aa........ N, . ...a........... NNN�.. r I yv,�Z(v G W w� a� i f � i e.a..a ................ �n�,��w.�.���, i ... ......� sl13 "N 3 SET REVERSE FOR MSTRUCTIORS AND CODE'VjALUVS , ,, mp ' JNN;wwiao�wrwiww>�iwruw, ,/ / i pp ya �! r 1 rii wimfww<WilNW1Dlawariuua�rNutlwmNrw�mNut,N�ma�w,yraiNiomw�waww /� d VJN N�wVA!wH�arww uuw'F aoNw MVN'�M'M � / �� ' ✓ '""" P ti� ro'x oaunv w8wow,olw�a wr'N,u wwuww wriuv .mwm��mi�meruwwi //, uwwmarewawmro,wutiwno'� n�rv�rwdxwwwwfa a�✓r��' nw�mm�aw,rwruu�nwwxm�� wwwuwxre�� � na�w� „, I � wy�w'W�a AWnW nb,Nx5F6N��w�wa��rvhurvl&'m W�ri (LostnpnW.Xrob'MM�W Suffix, NN " Wrmam"d mww'rvn'www.ww.WwwwoHnA,A 'o��ooa VNV PV...I: (od�d �eJwaVNWm�mxMW��ouw�aeo m �ol city,ftoo,zo C ➢4 M.mwrt N Ao .N MW��tiMwVrA wwr'ai aNawwb�wMa t xwMwlw.W�%ti��fw�w��wwowrN'dM�u�N q 31 Ile bWFMW�WVW�Ww1,V�M I,1u WNAtMY wow 9� 'i � � �a � it �� , W ' ��.wwaW�W i I I i I M SEE MERU FOR INSTRUoTlot4s AND C ' E g,$